01 July

Informatieplicht Energiebesparing van kracht

Per 1 juli 2019 is, naast de bestaande energiebesparingsplicht, de Informatieplicht Energiebesparing van kracht geworden. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Bedrijven die onder de informatieplicht vallen moeten vóór 1 juli 2019 melden welke maatregelen ze wel én niet hebben genomen, en waarom. Wordt dit niet gedaan, dan wordt een boete van de overheid geriskeerd.

De volgende typen bedrijven hebben een vrijstelling voor de Informatieplicht:

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Bedrijven die vallen onder Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten uiterlijk per 5 december 2019 rapporteren over de informatieplicht. 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl