Wateronderzoek

In het kader van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) kan het bevoegd gezag verlangen dat bedrijven een waterbesparingsonderzoek laten uitvoeren. Dit is het geval bij een jaarverbruik van 5.000 m³ of hoger.

Onze dienstverlening

Enervedo voert waterbesparingsonderzoeken uit, eventueel als onderdeel van een energiebesparingsonderzoek.

Een waterbesparingsonderzoek omvat de volgende onderdelen:

  • Een analyse van de waterhuishouding (analyse van de verbruiken en de opzet van een waterbalans, waarin minimaal 90% van het verbruik wordt toegekend aan individuele installaties of deelprocessen).
  • Het identificeren van potentiële waterbesparingsmogelijkheden.
  • Het kwantificeren van de besparingsmogelijkheden.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl