Subsidie energiebesparing

Energiebesparing is noodzakelijk. Daarom bieden de rijksoverheid, de provincie en de Europese Unie ondersteuning bij de uitvoering van veel energiebesparende maatregelen. Deze ondersteuning stimuleert organisaties tot het doen van energie-investeringen, en is in aantal gevallen zelfs doorslaggevend voor de financiële haalbaarheid van een project.

De ondersteuning vindt plaats in de vorm van subsidies, fiscale stimuleringsmaatregelen, financiële bijdragen, kredieten en garantstellingen. Enkele bekende voorbeelden zijn:

 

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit is een subsidieregeling gericht op de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparende technieken en bedrijfsmiddelen. Indien het bedrijfsmiddel voorkomt op de zgn. energielijst zijn de investeringen aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook de kosten voor een energieonderzoek kunnen in aanmerking komen voor de EIA.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze subsidie is gericht op investeringen in zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming voor de aanschaf.
  • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Dit is een regeling specifiek gericht op sportverenigingen en sportstichtingen.

 

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies inventariseert welke subsidies en stimuleringsmaatregelen van toepassing zijn op energiebesparende projecten en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om verschillende regelingen te combineren. Desgewenst kan Enervedo de subsidieaanvraag verzorgen. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd van het juist doorlopen van de procedures en wordt voorkomen dat de subsidie misgelopen wordt.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl