Energieonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer - Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn de uitgangspunten van de Wet milieubeheer en de Wabo vertaald. Hierin is vastgelegd dat bedrijven en instellingen met een energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 Nm3 verplicht zijn besparingsmaatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Bij instellingen met een verbruik boven de 200.000 kWh of 75.000 Nm3 kan het bevoegd gezag eisen dat een energieonderzoek uitgevoerd wordt. Op basis hiervan dient een energiebesparingsplan te worden opgesteld waarin de uitvoering van energiebesparende maatregelen is vastgelegd.

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies verzorgtĀ energieonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer. De resulterende rapportage en het energiebesparingsplan voldoen aan de eisen welke zijn omschreven in de "Handleiding energieonderzoeken" (Infomil E16) en de "Circulaire Energie in de Milieuvergunning" (VROM/EZ).

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl