Informatieplicht Energiebesparing

Per 1 juli 2019 is, naast de bestaande energiebesparingsplicht, de Informatieplicht Energiebesparing van kracht geworden. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Bedrijven die onder de informatieplicht vallen moeten vóór 1 juli 2019 melden welke maatregelen ze wel én niet hebben genomen, en waarom. Wordt dit niet gedaan, dan wordt een boete van de overheid geriskeerd.

Als basis voor de rapportage van de Informatieplicht worden Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) gehanteerd. Deze bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Onze dienstverlening

Op basis van een rondgang door de organisatie verzorgt Enervedo Energie Advies de rapportage van de Informatieplicht. Ook gaan wij na of eventuele vrijstellingen bestaan.

Rapportage vindt plaats in het eLoket, waarvoor een E-herkenningsmiddel nodig is. Enervedo kan assisteren bij de invoer, of kan als intermediair rapporteren. In dit laatste geval is geen E-herkenningsmiddel nodig.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl