Energie-audit (EED)

In 2012 is door de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Energy Efficiency Directive, EED) vastgesteld. De doelstelling is een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen is de energie-audit van toepassing (met uitzondering van bedrijven welke deelnemen aan de MJA3 / MEE of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem).

De energie-audit is een systematische aanpak waarmee informatie wordt verzameld over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het doel is de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. De audit dient om de vier jaar hernieuwd te worden.

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies verzorgt onderzoek en energie-audits in het kader van de EED. De resulterende rapportage voldoet aan de richtlijnen welke zijn omschreven in het "Rapportage-format EED" en "Rapportage EED - adviesdocument" (RVO, januari 2016).

 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl