Energie Efficiëntieplan (EEP) in het kader van de MJA3

Elk bedrijf dat deelneemt aan een meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3 / MEE) moet, binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen. Het EEP moet vervolgens iedere 4 jaar geactualiseerd worden. 

Deelname aan de MJA3 / MEE brengt een aantal verplichtingen met zich mee op het gebied van proces-efficiëntie, keten-efficiëntie, energiemanagement en duurzame energie opwekking. Het EEP geeft hier invulling aan en laat zien welke efficiëntiemaatregelen in de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. 

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoek voor het opstellen of actualiseren van het EEP. De resulterende rapportage voldoet aan de eisen welke zijn omschreven in "EEP Handreiking - MJA3-convenant" en "EEP Format en Toetsingscriteria - MJA3-convenant" (RVO).

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl