Energiemonitoring: het Energie Informatie Systeem

Inzicht in energieverbruik en energiefinanciën

Het Energie Informatie Systeem (EIS) van Enervedo is een online systeem voor het verzamelen,  organiseren en analyseren van energie-data. Het systeem gaat verder dan alleen verbruiksmonitoring. Met de financiële modules kunnen energiefacturen ingelezen en gecontroleerd worden. Met aansluitingenbeheer wordt inzicht gegeven in de status en locatie van aansluitingen. Dit maakt het systeem zeer geschikt voor het beheren van multisites. Het EIS geeft inzicht op macro-niveau via een dashboard en managementrapportages en toont tevens alle benodigde details op het niveau van de aansluiting. De basis voor goed energiemanagement.

 

 Energiemonitoring

 • Geschikt voor het inlezen van alle soorten meetdata: slimme meters (kleinverbruik), telemetrie (grootverbruik) en handopnames.
 • Alle energiestromen kunnen verwerkt worden: elektriciteit, gas, warmte en water. Zowel hoofdmeters als tussenmeters kunnen gemonitoord worden.
 • Uitgebreide mogelijkheden om het verbruik te analyseren in grafiek- en tabelvorm.
 • Weergave CO2 uitstoot.
 • Vergelijk met meteorologische gegevens, bijvoorbeeld temperatuur, graaddagen, regenval en zoninstraling.
 • Verbruiksprognoses op basis van historische gegevens.

 

Factuurbeheer

 • Geschikt voor het inlezen van digitale factuurgegevens en handinvoer.
 • Grafische weergave van de facturatievoortgang.
 • Het systeem genereert schaduwfacturen waarmee de werkelijke factuur gecontroleerd kan worden.
 • Nauwkeurige kostenprognoses op basis van historische verbruiksgegevens en bekende / geschatte tariefontwikkelingen.

 

Aansluitingenbeheer

 • Geschikt voor het beheren van multisites door de uitgebreide mogelijkheden om objecten en aansluitingen te categoriseren.
 • Logboekfunctie voor het bijhouden van historie en lopende zaken.
 • Weergave geografische locatie.
 • Zoekfunctie op EAN code, NAW gegevens, omschrijving, factuurgegevens en logboek-entries.
 • Verzamelrapportages van objectgegevens, verbruiken en financiële gegevens. Op verzoek kunnen maatwerkrapportages samengesteld worden.

 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl