Factuurcontrole en contractoptimalisatie

Sinds de liberalisering van de energiemarkt heeft iedere afnemer van energie direct of indirect te maken met meerdere marktpartijen: de leverancier, de netbeheerder, het meetbedrijf en de overheid (deze laatste voor de afdracht van energiebelasting). Dit heeft geleid tot complexe energiefacturen, welke zonder specifieke kennis niet sluitend op juistheid te controleren zijn.

Juist de controle van energiefacturen blijkt zinvol te zijn: niet zelden worden fouten gemaakt waardoor teveel in rekening gebracht wordt. Dit kan oplopen tot enkele tientallen procenten van het totaalbedrag. Voorbeelden van fouten zijn onjuiste meetgegevens of de onjuiste vertaling hiervan naar de factuur, fouten in de toepassing van tarieven (contractafspraken of wettelijk vastgestelde tarieven), dubbele facturatie en incorrecte verrekeningen.

Hiernaast blijken veel energiecontracten niet te zijn afgestemd op de werkelijke behoefte van de afnemers, of op de continu wijzigende wet- en regelgeving. Suboptimale contractwaarden leiden maandelijks tot onnodig hoge vastrechtkosten. Vaak is contractoptimalisatie mogelijk, zonder nieuwe contracten af te sluiten.

Een aanzienlijke kostenpost is de afdracht van energiebelasting. Er bestaan diverse regelingen om in specifieke situaties in aanmerking te komen voor gedeeltelijke teruggave van energiebelasting. De aanvraag hiervoor dient door de afnemer zelf geïnitieerd te worden. Zonder specifieke kennis over de regelingen voor teruggave blijven deze mogelijkheden vaak onbenut.

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies beschikt over de gereedschappen en de kennis voor een sluitende controle van energiefacturen en contracten, en realisatie van kostenbesparingen waar mogelijk. Een factuurcontrole kan op eenmalige basis plaatsvinden, waarmee vaak al aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Continue monitoring van het factuurproces behoort ook tot de mogelijkheden. Om het risico voor de opdrachtgever te minimaliseren bestaat de mogelijkheid om de controle op basis van no cure no pay uit te voeren.

 

 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl