Disclaimer

Enervedo streeft naar het correct weergeven van alle informatie op deze site. Als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen kunnen onjuistheden echter voorkomen. Enervedo heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Enervedo accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of op een site van een derde.
Enervedo aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.
Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enervedo worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
Enervedo accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie die voortvloeit uit electronische verzending. Enervedo is, mede op die grond, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit e-mailbericht.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl