Nederlandse bedrijven melden in 2016 voor bijna € 1,4 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit staat in de jaarverslagen 2016 van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt voor deze investeringen € 272 miljoen aan fiscaal voordeel.

De maatregelen zorgden onder meer voor een energiebesparing van 600 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 1.100 kiloton per jaar.

Bron: RVO

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen weer gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017 is op 12 juli 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard euro.

Bron: RVO

Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd. De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers.

Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016. De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Gebruik maken van de EIA?

Enervedo Energie Advies voert energieonderzoek uit waarbij geïnventariseerd wordt welke maatregelen in aanmerking komen voor de EIA en overige subsidieregelingen. Ook de kosten voor het onderzoek zelf vallen onder de EIA, onder voorwaarde dat geïnvesteerd wordt in minimaal 1 energiezuinig bedrijfsmiddel.

Op 23 oktober 2013 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - mw. drs. E.I. Schippers - de kamer geïnformeerd over het streven om de nieuwe subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert per 1 januari 2016 in te laten gaan. Dat betekent tevens dat sportverenigingen in 2015 voor het laatst gebruik kunnen maken van de huidige regeling teruggave energiebelasting (de Ecotax).

Ecotax
Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw en kunnen daardoor de btw op de energierekening niet verrekenen. Sinds vele jaren was er daardoor een regeling (ook wel ecotax genoemd) waardoor sportverenigingen op de verbruikskosten van olie, gas en elektra 50% van de btw terug konden krijgen. Nu er landelijk veel aandacht is voor het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot is besloten de regeling na 2015 stop te zetten.

Nieuwe regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de contouren van de nieuwe subsidieregeling onlangs toegelicht aan een aantal sportbonden, waarvan veel leden een eigen accommodatie hebben. De regeling zal zich richten op zowel energiebesparende als verduurzamende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon. Het beschikbare SDE+ budget in 2016 is circa 8 miljard euro.

Twee openstellingsrondes SDE+ 2016

Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard. De openstellingsrondes en bijbehorende fasegrenzen zijn als volgt:

Ronde 1
 
Ronde 2
 
Fasegrenzen
elektriciteit en/of warmte €/kWh
Fasegrenzen
hernieuwbaar gas €/kWh*
01-03-2016:9.00u
30-08-2016:9.00u
0,090
0,064
07-03-2016:17.00u
05-09-2016:17.00u
0,110
0,078
14-03-2016:17.00u
12-09-2016:17.00u
0,130
0,092
21-03-2016:17.00u tot
31-03-2016:17.00u
19-09-2016:17.00u tot
29-09-2016:17.00u
0,150
0,106

 

Bron: RVO

 

Op 30 december is de Energielijst 2015 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Elk jaar actualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de lijst. In 2015 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd.

Nieuw: energiezuinige koeling van serverruimten
Vanaf 1 januari 2015 komen verschillende vormen van energiezuinige koeling van serverruimten in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bij koeling van serverruimten kan in veel gevallen aanzienlijk energie worden bespaard. Ondernemers kunnen ook de EIA aanvragen voor technieken die niet specifiek op de lijst staan, maar die wel voldoende energie besparen.

De EIA-Energielijst 2015 is op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst vindt u ook online (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia).

Bron: www.rvo.nl

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl