In 2018 staat het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in zes erkende maatregelenlijsten (EML). Via een EML kan worden voldaan aan de verplichting rondom energiebesparing in het kader van het  Activiteitenbesluit.

Indien het energieverbruik groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas zijn organisaties verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Door het uitvoeren van maatregelen op Erkende maatregellijsten kan voldaan worden aan deze verplichting.

In een EBS kunnen energiestromen gemeten, geregistreerd en bewaakt worden. Hiermee wordt het verbruik inzichtelijk en verspilling zichtbaar. Met een EBS kunnen de optimale energiezuinige instellingen en afstellingen van klimaatinstallaties voor ruimteverwarming, koeling en ventilatie geborgd worden.

EBS is opgenomen in de lijsten voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel.  

Bron: RVO

Diensten Enervedo

Het Energie Informatie Systeem (EIS) van Enervedo is een online systeem voor het verzamelen,  organiseren en analyseren van energie-data. Heldere rapportages en alarmen bieden de basis voor het optimaal inregelen van klimaatinstallaties, en het voeren van goed energiebeheer. Voor meer informatie of een demonstratie neemt u contact met ons op.

De overheid wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Bijvoorbeeld, ondernemingen moeten vanwege de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Om inzicht te geven in deze en andere wet- en regelgeving heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

De Wetchecker geeft een onafhankelijk overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Ook geeft de regelhulp weer hoe ondernemers hieraan moeten voldoen. Met de Wetchecker Energiebesparing kunnen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen doorlopen, waaruit een advies volgt wat past bij de omvang en het energieverbruik van de onderneming. Het advies kan worden opgeslagen of per email aan een energieadviseur gestuurd worden, als ondersteuning bij de verdere vormgeving van de verplichtingen.

De Wetchecker Energiebesparing combineert diverse regelingen, zoals het Activiteitenbesluit en erkende maatregelen, het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grotere bedrijven.

De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies helpt bedrijven te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld door het uitvoeren van energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl