Per 1 april van dit jaar is een belangrijke wijziging op de Elektriciteitswet van kracht. Coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) krijgen van de regering meer ruimte voor energie-experimenten.

Elektriciteitswet van 1998
De Elektriciteitswet van 1998 maakt onderscheid tussen gereguleerd netbeheer en marktpartijen als elektriciteitsleveranciers, handelaars en producenten. De netten kwamen in handen van de netbeheerders. De stroom wordt geleverd door elektriciteitsleveranciers. Door die scheiding van taken zijn gebruikers vrij om hun eigen leverancier te kiezen.

Meer vrijheid voor coöperaties en vve’s
De vrijheid voor coöperaties en vve’s is nu verder vergroot. Dankzij het zogeheten Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (Besluit Experimenten DDE) krijgen zij de ruimte te experimenteren met duurzame energie en mogen zij binnen die projecten nettaken op zich nemen. Het besluit is op 10 maart 2015 gepubliceerd in het Staatsblad.

Definitieve wettelijke aanpassing
Het besluit moet antwoord geven op een aantal vragen. In hoeverre leiden de experimenten daadwerkelijk tot meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau? Resulteren ze in efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur? En zijn elektriciteitsgebruikers meer betrokken bij hun energievoorziening? Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Ontheffing voor 2 typen projecten
Met een ontheffing van 10 jaar krijgen experimenten binnen de Elektriciteitswet een kans. Coöperaties en vve’s kunnen hiervoor 2 typen projecten voordragen:

Groot experiment: dit wordt uitgevoerd in het net van een regionale netbeheerder en heeft maximaal 10.000 afnemers, voornamelijk consumenten. In een groot experiment mogen productie, levering en system operation van het netbeheer gecombineerd worden. De regionale netbeheerder blijft bij grote experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken voor netbeheer vervullen.

Projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met slechts 1 aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mogen productie, levering en netbeheer gecombineerd worden.
De leden van de coöperaties en vve’s die de ontheffing krijgen, blijven wel energiebelasting betalen.

Vraag een ontheffing aan
Als coöperatie of vve kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een ontheffing aanvragen. Voor zowel grote experimenten als projectnetten kan dit vanaf 1 mei tot 11 september 2015.

Bron: www.rvo.nl

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl