Ruim 100.000 bedrijven worden in 2018 gedwongen om energie te besparen. Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de Wet milieubeheer te verbeteren. In deze wet staat beschreven dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terug verdiend kunnen worden.

Het gaat hierbij om bedrijven (zoals winkels, restaurants, kantoren en fabrieken) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. In de afgelopen jaren liet de handhaving door gemeenten en provincies te wensen over, veel bedrijven weten niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

Bron: NOS

Om meer inzicht te geven in de geldende wet- en regelgeving, heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Grotere bedrijven moesten voor 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing. Veel bedrijven reageren op deze verplichting met een verzoek om uitstel. Dit blijkt uit een artikel van Energiegids over het toezicht op de energie-audits vanuit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. De dienst ziet er tevens op toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu. Omdat de Omgevingsdienst goed op de hoogte is van de regels die vanuit de EU op bedrijven afkomen, is de dienst al vroeg aan de slag gegaan met het energie-auditproces. Bron: energiegids

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoek en energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.

Uitvoering energie-audit voor 5 december 2015

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te herhalen.

Voor wie

De energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen (met uitzondering van bedrijven welke deelnemen aan de MJA3 / MEE of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem).

Inhoud energie-audit

RVO heeft een rapportage-format opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de energie-audit onder andere de volgende onderdelen dient te behandelen:

  • Een overzicht van de bestaande energiestromen.
  • Een beschrijving van de belangrijkste invloedsfactoren op het energieverbruik.
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar inclusief onderbouwing.
  • Een beschrijving van rendabele energiebesparingsmaatregelen.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl